logo_pc Vittsjö Revision & Konsult AB
är en redovisningsbyrå med kontor i Vittsjö.

Vi vänder oss i första hand till små och medelstora företag.

Våra kunder består till största delen av ägarledda företag
där vi erbjuder hjälp i de mest skiftande frågeställningar,
inte minst fungerar vi som bollplank till företagsledningen.

Med ett stort engagemang och i nära samarbete
med våra kunder erbjuder vi det lilla företagets
flexibilitet i kombination med mångårig erfarenhet

Välkommen att kontakta oss !
Roland Larsson med personal